O nas

        Teatr Droga im. Jana Pawła II jest teatrem chrześcijańskim. Tworzy go grupa ludzi, którzy pragną poprzez tworzone spektakle opowiadać o Bogu –  pełni Prawdy i Miłości. Naszym powołaniem jest także wnosić w świat artystyczny przesłanie o nadziei i przekazywać dobre wartości. Staramy się być nie tylko zespołem, ale także – dzięki łasce Ducha Świętego – wspólnotą modlitwy i miłości braterskiej. Prosimy Boga o Jego prowadzenie i błogosławieństwo. Wspólnie przeżywamy swoje rekolekcje i dni skupienia.

Na co dzień spotykamy się w mniejszych grupach, zaangażowanych wokół poszczególnych spektakli i projektów. Próby odbywają się w Domu Kultury „Na Skarpie” i w sali pod kościołem św. Łukasza Ewangelisty w Poznaniu. Nasz zespół składa się z osób w różnym wieku, wykonujących różne zawody. Większość działa w teatrze jako wolontariusze. Jednak istnieje też niewielka grupa tzw. zawodowa, która zdecydowała się na większe zaangażowanie i dyspozycyjność.

Zgodnie z naszą nazwą często jesteśmy w drodze. Pragniemy docierać tam, gdzie ludzie szczególnie potrzebują nadziei, a także do miasteczek i wiosek, gdzie dostęp do sztuki jest ograniczony. Odwiedzamy szkoły, przedszkola, parafie, festyny, spotkania młodych, świetlice, domy kultury, niekiedy poprawczaki, więzienia lub szpitale. Wydarzeniom teatralnym zawsze towarzyszą rozmowy, zabawy czy wspólna modlitwa aktorów z widzami. Organizujemy rekolekcje teatralne. Bywamy w różnych miejscach Wielkopolski, ale także całego kraju i czasem też zagranicy.

Każda premiera nowego spektaklu staje się dla nas okazją do świętowania. Dbając o nasz rozwój artystyczny bierzemy udział w warsztatach aktorskich, tanecznych, improwizacji kabaretowej, świadomości ciała, emisji głosu itp. Wielu z nas decyduje się także na naukę w Chrześcijańskiej Szkole Teatru Ruchu pod kierownictwem Kathleen Ann Thompson.

Historia

Duchową mamą teatru jest Helena Sperska-Abbe, która już od 1998 r. nosiła w sercu pragnienie służby Bogu przez teatr. Z jej inicjatywy w 2000 r. wyłoniła się grupa teatralna, która w grudniu

wystawiła wyreżyserowany przez nią musical „Zraniony Pasterz” na podstawie książki ojca Daniela Ange. Wielką pomocą i inspiracją okazał się Henryk Abbe, mąż Heleny, aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Spektakl „Zraniony Pasterz” opowiadający historię narkomana, który spotyka na swej drodze przemieniającą całe jego życie Miłość trwale naznaczył duchowość teatru. Bóg złożył w naszych sercach wielką troskę o ludzi ubogich i zbłąkanych oraz pragnienie, by zanieść im przesłanie nadziei. Od tamtej pory zaczęły powstawać nowe spektakle. Pojawiały się też nowe osoby, inne odchodziły, wiele z nich na zawsze zapisało się w naszej pamięci, wiele relacji przetrwało mimo dzielących nas dziś odległości. Od samego początku teatr związał się z Domem Kultury „Na Skarpie”. To tutaj w 2010 r. świętowaliśmy 10-lecie  i wydanie książki Heleny pod tytułem „10 lat w Drodze”.

Misja i duchowość

Misją teatru jest dawać ludziom nadzieję i pobudzać wiarę w żywego Boga.

Pragniemy nieść nadzieję wszystkim pogrążonym w beznadziei, różnego rodzaju zniewoleniach, depresji, nałogach, samotności, bezdomności. Jesteśmy przekonani, że „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Osobiście doświadczyliśmy tego, że Bóg jest żywy i obecny wśród nas. Chcemy wskazywać drogę do Niego, ponieważ On jest jedynym ratunkiem dla każdego człowieka.

Naszym celem jest ewangelizacja i katechizacja oraz rozpowszechnianie w kraju i za granicą, szczególnie w środowiskach młodzieżowych, żywej wiary w Jedynego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chcemy także wzbudzać troskę o Kościół i sprawę zjednoczenia chrześcijan.

We współczesnym świecie sztuka niesie często przesłanie nihilistyczne, pełne zwątpienia i ciemności. Tym bardziej pragniemy przez nasze spektakle ukazywać radość Ewangelii i promować chrześcijańską kulturę. Naszym dążeniem jest stanowić dla widzów alternatywę i dać możliwość zaczerpnięcia ze sceny optymizmu.

Naszym patronem jest święty Jan Paweł II. Jest nam bliski m.in. dlatego, że kochał teatr i był człowiekiem niezwykle wrażliwym na sztukę, poetą i dramatopisarzem. Pragniemy tak jak On szczególną troską otoczyć dzieci, młodzież i rodziny. Chcemy nieść pomoc rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu ich dzieci, a także przeciwstawiać się niszczącej społeczeństwo i rodziny „kulturze” uzależnienia od środków zmieniających świadomość. Za przykładem naszego patrona chcemy nieść światu przesłanie o Bożym miłosierdziu, kierując je szczególnie do najuboższych i złamanych na duchu.

Inspiracją do powstania logo Teatru był franciszkański krzyż – tauka. Bliska jest nam modlitwa św. Franciszka z Asyżu, w której zawiera się prośba o możliwość niesienia światu Dobrej Nowiny i stawania się narzędziem w ręku Boga.

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,
światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając, otrzymujemy,
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kultury i Ewangelizacji „DROGA”

Gdy dzieło Teatru zaczęło się rozrastać dostrzegliśmy, jak duże korzyści mogłoby nam przynieść posiadanie osobowości prawnej. Dlatego w 2004 r. zostało powołane Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kultury i Ewangelizacji „Droga”.

Status stowarzyszenia pozwolił nam na szybszy niż dotychczas rozwój, pełniejszą realizację naszej misji i powołania oraz budowanie naszej tożsamości. Otworzył przed nami nowe możliwości m.in. zatrudniania pracowników, startowania w projektach, składania wniosków o dofinansowania itp. Stowarzyszenie „Droga” jest też obecnie na liście Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala nam na zbieranie 1%. Stowarzyszenie posiada obecnie około 20 członków, tworzących walne zebranie spotykające się raz w roku oraz zarząd.

>

© COPYRIGHT 2018 TEATR DROGA WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE